<div align="center"> <h1>Muzyka dla wszystkich</h1> <h3>Znajdziesz tu wiele o muzyce klasycznej i jej wybitnych twórcach, informacje teoteryczne o muzyce klasycznej, lista najbardziej znanych oper, operetek, baletów, musicali. Także ciekawe fotografie. Ponadto, wiadomości o różnych rodzajach muzyki, instrument</h3> <p>Chopin, Moniuszko, Bach, Mozart, jazz, rock, opera, operetka, balet, szkoły muzyczne, opery, sceny operowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/stpmuz" rel="nofollow">http://republika.pl/stpmuz</a></p> </div>